Ρουχισμός & Μέσα Ατομικής Προστασίας Για Χώρους Τροφίμων και Ποτών

Η antipest solutions αφουγκραζόμενη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στον κλάδο τροφίμων, παρέχει τη δυνατότητα προμήθειάς τους με ρουχισμό και μέσα προστασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν η καλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η ασφάλεια του προσωπικού εργασίας κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.